x
Notes ofert

Oferta nr 396278 - działki / sprzedaż

Dane oferty

Cena: 829 000 zł
powierzchnia: 11 079m2
miejscowość: RADKÓW
rodzaj działki: ROLNA
droga dojazdowa: ASFALTOWA

Na sprzedaż rolno-budowlana działka inwestycyjna położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków, u podnóża Szczelińców.

Grunt o powierzchni - 11 079 m2 z przepiękną panoramą na Góry Stołowe.

Działka częściowo objęta MPZP o kształcie regularnym, niezadrzewiona, płaska, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, idealnie nasłoneczniona.

Oznaczenia z MPZP:

US Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach.
Dopuszczalne kierunki przekształceń:
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej,
z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu.
Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, komunikacja, zieleń urządzona.

UT Przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki
wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego.
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

a) usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zieleń parkowa – służące obsłudze przeznaczenia podstawowego,
b) zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacja, zieleń urządzona.
2)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m, licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do
demontażu,
c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 6,
d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50% powierzchni działki budowlanej,
e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
g) dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ograniczenia ustalone w par. 9 ust. 1.

RP Przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe.
1) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych.
2) Dopuszcza się:
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego,
b) sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi, dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),
c) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
d) lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

RZ Przeznaczenie podstawowe – tereny łąk i pastwisk.

1) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych.
2) Dopuszcza się:
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego,
b) sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
c) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
d) lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych


Media w pobliżu prąd.

Radków to małe miasteczko w województwie dolnośląskim, położone w Kotlinie Kłodzkiej niedaleko Kłodzka i Kudowy Zdrój, przy samej granicy państwa, nad rzeką Pośna, u stóp Gór Stołowych. Właśnie dlatego Radków jest znakomitą bazą wypadową dla turystów, którzy chcą odwiedzić wspaniały Park Narodowy Gór Stołowych.

W pobliżu liczne atrakcje i szlaki turystyczne:
- Radkowskie Skały - nieco na południe od Radkowa, przy Drodze Stu Zakrętów sterczą wysoki skalne baszty, znajdujące się zaledwie 5 minut pieszo od szosy
- Błędne Skały - niezwykle malowniczy skalny labirynt, chętnie odwiedzany przez turystów, krajobrazowy cud natury. Znajduje się w pobliżu Radkowa, między Karłowem i Kudową Zdrój, niedaleko Drogi Stu Zakrętów
- Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Stołowych zbudowany z piaskowców, o charakterystycznym wyglądzie. Wiedzie na niego kręty szlak stworzony z kilkuset kamiennych schodów, początek szlaku znajduje się w okolicach Karłowa (parking płatny).
- Park Narodowy Gór Stołowych.

Oferta naprawdę godna polecenia.

Zapraszam do kontaktu!

Kontakt:
Paulina Deneko
tel: 515448787
paulina@inhouseblack.pl

nr licencji pośrednika odpowiedzialnego: 15317Więcej informacji

 • rodzaj działki: ROLNA
 • droga dojazdowa: ASFALTOWA
 • prawo/lewobrzeże: LEWOBRZEŻE
 • typ umowy pośrednictwa: WYŁĄCZNOŚĆ
 • cena ofertowa usd: $ 209 654,10
 • cena ofertowa euro: € 179 478,50
 • szerokość działki [m]: 70
 • długość działki [m]: 164
 • kształt działki: PROSTOKĄT
 • gmina: RADKÓW
 • powiat: KŁODZKI
 • województwo: DOLNOŚLĄSKIE
 • operacja: SPRZEDAŻ
 • nieruchomość: DZIAŁKI
 • oferta specjalna: NIE
 • rynek: WTÓRNY
 • dostępne sieci: BRAK GAZU, BRAK PRĄDU
 • data wprowadzenia: 2021-08-18


+ powieksz Lokalizacja: dokładna przybliżona
/nieruchomosci-radk%C3%B3w/dzialki/sprzedaz/396278